Sileo (dexmedetomidin)

Når lyd bliver skræmmende

Sileo® er det første veterinære lægemiddel godkendt til hunde til dæmpning af akut angst og frygt fremkaldt af lyde.

Fordelagtig effekt på et velkendt adfærdsproblem blandt hunde

I et studie viste det sig, at næsten halvdelen af adspurgte hundeejere rapporterede, at deres hund viste mindst ét adfærdsmæssigt tegn typisk for frygt, når de udsættes for lyde som fyrværkeri, torden og skud fra gevær.1

Fysiologiske ændringer hos hunde med lydangst

Det er påvist, at der sker en stigning i niveauet af flere fysiologiske parametre hos hunde som reagerer med frygt overfor skud fra gevær. Dette indikerer, at frygt er en alvorlig stressfaktor for det enkelte individ.2

Læs mere i SPC

Bestil Sileo materiale her.


Ref: 1. Blackwell EJ, et al. (2013) Fear responses to noise in domestic dogs: Prevalence, risk factors and co-occurrence with other fear related behavior. App Anima Behav Sci. 145(1-2):15-25.
Ref: 2. Hydbring-Sandberg E, et al. (2004) Physiological reactions to fear provocations in dog. J Endocrinol. Mar;180(3):439-48.