Systamex Maxi® vet.

Infestationer med rundorm i mavetarmkanalen samt lungeorm hos ungkreaturer på græs.

Link til SPC