Synulox® vet. tabletter

Infektioner forårsaget af amoxicillin/clavulansyrefølsomme bakterier.

Link til SPC