Synulox® vet. tabletter til kalve

Infektioner forårsaget af amoxicillin/clavulansyrefølsomme bakterier.

Link til SPC