Suvaxyn® CIRCO

Injektionsvæske, emulsion til svin. Aktiv immunisering af svin i alderen 3 uger og opefter mod porcint circovirus type 2 (PCV2) til reduktion af virusmængden i blod og lymfevæv og spredning via fæces forårsaget af infektion med PCV2. Indtræden af immunitet: fra 3 uger efter vaccination. Varighed af immunitet: 23 uger efter vaccination.

Link til SPC