Rimadyl® vet. tyggetabletter

Til behandling af aseptiske inflammationer og smertetilstande i bevægeapparatet samt til postoperativ smertebehandling

Link til SPC