Rimadyl Bovis® vet.

Dette produkt anvendes, i kombination med antibiotisk behandling, til reduktion af de kliniske symptomer ved akutte luftvejsinfektioner og ved akut mastitis hos kvæg.

Link til SPC