OrbeSealer® vet.

Anvendes hos køer som forventes at være fri for subklinisk mastitis. Orbesealer Vet. kan anvendes alene som en del af besætningens mastitisprogram, hvad angår behandling af goldkøer. Udvælgelsen af køer til behandling med Orbesealer Vet. bør ske på grundlag af dyrlægens kliniske skøn. Udvælgelseskriterier bør baseres på mastitis- og celletalshistorik hos den enkelte ko ved anvendelse af godkendte tests til påvisning af subklinisk mastitis eller ved bakteriologiske undersøgelser.

Link til SPC