Linco-Spectin® vet. injektionsvæske

Mycoplasmainfektioner i respirationsvejene og andre lungelidelser forårsaget af lincomy-cin/¬spectinomycinfølsomme bakterier hos svin.

Link til SPC