Linco-Spectin® vet. opløselig pulver

Link til SPC

Svin
Til behandling og metafylakse af porcin proliferativ enteropati (ileitis) forårsaget af Lawsonia intracellularis og tilknyttede enteropatogener (Escherichia coli), som er følsomme for lincomycin og spectinomycin.
Tilstedeværelse af sygdommen i flokken skal være fastslået, før produktet anvendes.

Kyllinger
Til behandling og metafylakse af kronisk luftvejssygdom, som er forårsaget af lincomycin- og spectinomycin-følsomme Mycoplasma gallisepticum og Escherichia coli og forbundet med lav dødelighed.
Tilstedeværelse af sygdommen i flokken skal være fastslået, før produktet anvendes.