Improvac®

Link til SPC

Induktion af antistoffer mod GnRF for at inducere en midlertidig immunologisk suppression af
testikelfunktionen. Anvendes som alternativ til fysisk kastration til reduktion af ornelugt forårsaget af
androstenon, der er nøglesubstansen for ornelugt hos ikke-kastrerede hangrise efter begyndt
kønsmodning.
Som en indirekte virkning kan skatol, en anden nøglesubstans for ornelugt, ligeledes reduceres.

Aggresiv og seksuel adfærd reduceres ligeledes. 

Virkningen af immunisering (dannelse af anti-GnRF-antistoffer) kan forventes inden for 1 uge efter
anden vaccination. Der er påvist reduktion af androstenon og skatol fra 4 til 6 uger efter anden
vaccination. Dette afspejler den tid, der er nødvendig for clearance af ornelugtfremkaldende stoffer,
der allerede er til stede på vaccinationstidspunktet samt variabiliteten i respons mellem de enkelte dyr.
Reduktion af aggressive og seksuelle (montage) adfærd kan forventes fra 1 til 2 uger efter anden
vaccination