Calcibel® vet

Infusionssvæske. Akut hypocalcæmi hos kvæg, hest, får, ged og svin.

Link til SPC