Domosedan® vet. mundhule gel

Sedation for at lette fiksering i forbindelse med ikke-invasive veterinære procedurer (f.eks. indlæggelse af næse-svælg sonde, røntgen, tandraspning) og mindre indgreb (f. eks. klipning og skoning).

Link til SPC