Produktnavn Produktinformation
Ampiclox® vet.
Intramammarier
Til kvæg
Ampicillin er et bredspektret semisyntetisk penicillin (aminopenicillin), med effekt over for såvel grampositive som gram­negative bakterier.
Cloxacillin er ligeledes et semisyn­te­tisk penicillin, med effekt over for gram­positive bakterier, endvidere er cloxacillin resistent over for betalaktamase (penicillinase). SPC
Antirobe® vet. clindamycin
Hårde kapsler
Til hunde og katte
Clindamycin har effekt over for anaerobe grampositive og gramnegative bakterier, aerobe grampositive bakterier samt mycoplasmer. SPC
Antisedan® vet. atipamezol
Injektionsvæske
Til hunde og katte
Atipamezol er en potent og selektiv α2-receptor antagonist. Den kan hermed eliminere virkningerne af α2-receptor agonister som f.eks. dexmedetomidin. Dette bevirker, at dyr sederede med dexmedetomidin hurtigt genvinder bevidstheden samt genvinder normal hjerte- og åndedrætsfunktion. SPC
Apoquel® Oclacitinib
Tabletter
Til hund
Apoquel® er klassificeret som en Janus Kinase (JAK) inhibitor til behandling af kløe ved allergisk dermatitis og til behandling af kliniske manifestationer med atopisk dermatitis. SPC
Banminth® vet. pyrantel
Oral pasta
Til katte
Pyrantel er et peroralt anthelmintikum. Stoffet er tungt opløseligt, hvorfor absorption kun foregår i ringe udstrækning. SPC
Banminth® vet. pyrantel
Oral pasta
Til hunde og ræve
Pyrantel er et peroralt anthelmintikum. Stoffet er tungt opløseligt, hvorfor absorption kun foregår i ringe udstrækning. SPC
Cefotron® vet. cefoperazon
Intramammarier
Til kvæg
Cefoperazon er et semisyntetisk 3. generations cephalosporin med baktericid virkning over for både grampositive og gramnegative bakterier. SPC
Cerenia® maropitant
Injektionsvæske
Til hund
Maropitant er en neurokinin 1 (NK1) receptor-antagonist, som virker ved at hæmme bindingen af substans P i brækcenteret. Derved blokeres der effektivt for både centrale og perifere stimuli til opkastning.
Cerenia® injektionsvæske er indiceret til forebyggelse og behandling af generel emesis. SPC
Cerenia® maropitant
Injektionsvæske
Til kat
Maropitant er en neurokinin 1 (NK1) receptor-antagonist, som virker ved at hæmme bindingen af substans P i brækcenteret. Derved blokeres der effektivt for både centrale og perifere stimuli til opkastning.
Cerenia® injektionsvæske er indiceret til forebyggelse og behandling af generel emesis. SPC
Cerenia® maropitant
Tabletter
Til hund
Maropitant er en neurokinin 1 (NK1) receptor-antagonist, som virker ved at hæmme bindingen af substans P i brækcenteret. Derved blokeres der effektivt for både centrale og perifere stimuli til opkastning.
Cerenia® tabletter er indiceret til forebyggelse og behandling af både generel emesis og køresyge. SPC
Clamoxyl® Prolongatum vet.
Injektionsvæske
Til kvæg, svin, får, hunde og katte
Amoxicillin er et bredspektret, semisyntetisk penicillinderivat (aminopenicillin), der udøver en baktericid effekt over for mange såvel grampositive som gramnegative bakterier. SPC
Clamoxyl® vet. amoxicillin
Injektionsvæske
Til kvæg, svin, får, hunde og katte
Amoxicillin er et bredspektret, semisyntetisk penicillinderivat (aminopenicillin), der udøver en baktericid effekt over for mange såvel grampositive som gramnegative bakterier. SPC
Clamoxyl® vet. amoxicillin
Pulver til oral opløsning
Til svin
     
Amoxicillin er et bredspektret, semisyntetisk penicillinderivat (aminopenicillin), der udøver en baktericid effekt over for mange såvel grampositive som gramnegative bakterier. SPC
Clamoxyl® vet. amoxicillin
Tabletter
Til hunde og katte
Amoxicillin er et bredspektret, semisyntetisk penicillinderivat (aminopenicillin), der udøver en baktericid effekt over for mange såvel grampositive som gramnegative bakterier. SPC
Convenia® cefovecin
Pulver til injektionsvæske
Til hunde og katte
Cefovecin adskiller sig fra andre cephalosporiner ved sine enestående farmakokinetiske egenskaber - herunder ekstremt lang halveringstid hos både hunde og katte. Den antibiotiske effekt af en enkelt injektion varer i op til 14 dage. SPC
Cydectin® Pour-on vet. Moxidectin er et antiparasitært middel med virkning på et bredt spektrum af endo- og ektoparasitter hos kvæg. SPC
Cydectin® vet oral opløsning  
Oral opløsning
Til får
Moxidectin er et antiparasitært middel med virkning på af endoparasitter hos får. Til behandling og forebyggelse af infektioner forårsaget af voksne og immature stadier af gastrointestinale nematoder samt til voksne nematoder i respirationssystemet. SPC
Cydectin® vet. injektion Moxidectin er et antiparasitært middel med virkning på et bredt spektrum af endo- og ektoparasitter hos kvæg SPC
Dectomax® vet. doramectin
Injektionsvæske
Til kvæg
Doramectin er et bredspektret antiparasitært middel i avermectingruppen. SPC
Depo-Medrol® vet. methylprednisolon
Injektionsvæske
Til hunde og katte
Depo-Medrol® vet. er et langtidsvirkende glukocorticoid til injektion til hund og kat. Methylprednisolon er mere er mere potent end prednisolon og virker i 3-4 uger efter administration. SPC
Dexdomitor® dexmedetomidin
Injektionsvæske
Til hunde og katte
Dexmedetomidin frembringer sedation og analgesi. Stoffet er en potent og selektiv α2-receptor agonist, som virker ved at hæmme frigivelsen af noradrenalin fra noradrenerge neuroner.
I forhold til forgængeren Domitor® vet. medetomidin har man fjernet det inaktive venstredrejede isomer (levo-medetomidin) og hermed fået et renere produkt uden ekstra metabolisk byrde fra "venstresiden" - og med samme effekt. SPC
Dinolytic® vet. dinoprost
Injektionsvæske
Til kvæg, heste og svin
Dinoprost er et naturligt forekommende prostaglandin med luteolytisk effekt. Dinoprost forårsager funktionel og morfologisk regression af corpus luteum. Endvidere stimuleres den glatte muskulatur i børen. SPC
Domosedan® vet. detomidin
Injektionsvæske
Til kvæg og heste
Detomidin er en syntetisk α2-receptor agonist til sedation af heste og kvæg. Ved høj dosering ses nogen analgetisk effekt. SPC
Domosedan® vet. detomidin
Mundhule gel
Til heste
 
En ny formulering af detomidin til sedation af hest før mindre procedurer og indgreb. Gelen må udleveres til brugeren. SPC
Draxxin® tulathromycin
Injektionsvæske
Til kvæg, svin og får
Tulathromycin er et semisyntetisk makrolid. Det adskiller sig fra mange andre makrolider ved den lange virkningstid, som delvis skyl­des de tre aminogrupper. Derfor er det tildelt den kemiske undergruppebetegnelse triamilid. SPC
Equip® F vet.
Vaccine
Til heste
Vaccinen inducerer aktiv immunitet mod equint influenzavirus. Immuniteten består af et humoralt og et lokalt antistofsvar samt et cellemedieret immunsvar. SPC
Equip® FT vet. 
Vaccine
Til heste
Vaccinen inducerer aktiv immunitet mod equint influenzavirus og tetanus toksin. Immuniteten består af et humoralt og et lokalt antistofsvar samt et cellemedieret immunsvar. SPC
Equip® T vet.
Vaccine
Til heste
Vaccinen inducerer aktiv immunitet mod tetanus toxin. Vaccinen indeholder tetanus toxoid adsorberet til aluminiumfosfat. Toxoidet er oprenset ved en specifik immunologisk proces, som skulle sikre, at allergiske reaktioner yderst sjældent vil forekomme.
SPC
Hylartil® vet. natriumhyaluronat
Injektionsvæske
Til heste
Højmolekylær hyaluronsyre til behandling af non-infektiøse artriter og tenditis hos hest. SPC
Improvac®
Vaccine
Til svin
Til induktion af antistoffer mod GnRF for at inducere en midlertidig immunologisk suppression af testikelfunktionen.

Anvendes som alternativ til kastration til reduktion af ornelugt forårsaget af androstenon, der er nøglesubstansen for ornelugt hos ikke-kastrerede hangrise efter begyndt kønsmodning.

Som en indirekte virkning kan skatol, en anden nøglesubstans for ornelugt, ligeledes reduceres.
SPC
IsoFlo® vet. isofluran
Væske til inhalationsdamp
Til heste, hunde, katte, prydfugle, krybdyr og små kæledyr (ikke kaniner)
 
Inhalationsmiddel til universel anæstesi. SPC
Itrafungol® vet. itraconazol
Oral opløsning
Til katte
 
Itrafungol er et syntetisk bredspektret triazol-antimykotikum med høj aktivitet mod dermatofytter. SPC
Lactovac® vet.
Vaccine
Til kvæg
Til reduktion af de kliniske symptomer på, og forløbet af neonatal kalvediarré forårsaget af rotavirus, coronavirus og E.coli gennem passiv oral immunisering via kolostrum fra køer, som er aktivt immuniserede med vaccinen. SPC
Lactovac® vet.  
Injektionsvæske, vaccine
Til kvæg
Inaktiveret vaccine mod neonatal kalvediarré forårsaget af infektioner med rota- og coronavirus samt E. coli K99/F41. SPC
Linco-Spectin® vet.
Pulver til opløsning i drikkevand
Til svin og kyllinger
Bredspektret antibiotikum med effekt over for grampositive og gramnegative bakterier, anaerobe bakterier samt mycoplasmer. Over for visse bakterier er der synergi imellem lincomycin og spectinomycin. SPC
Linco-Spectin® vet.
Injektionsvæske
Til svin
Bredspektret antibiotikum med effekt over for grampositive og gramnegative bakterier, anaerobe bakterier samt mycoplasmer. Over for visse bakterier er der synergi imellem lincomycin og spectinomycin. SPC
Lincocin® vet. lincomycin
Pulver til opløsning i drikkevand
Til svin
Smalspektret antibiotikum med effekt over for grampositive bakterier og mycoplasmer samt et bredt spektrum af anaerobe bakterier. SPC
Lincocin® vet. lincomycin
Injektionsvæske
Til svin, hunde og katte

Smalspektret antibiotikum med effekt over for grampositive bakterier og mycoplasmer samt et bredt spektrum af anaerobe bakterier. SPC

Medrol® vet. methylprednisolon
Tabletter
Til hunde og katte
Syntetisk glukokortikoid med ca. 5 gange så stor antiinflammatorisk aktivitet som hydrokortison og 1,25 gange så stor som prednisolon. Methylprednisolon har minimal mineralokortokoid effekt og dermed minimal effekt på diuresen. SPC
Orbenin® vet. cloxacillin
Intramammær emulsion
Til ikke-lakterende køer
Cloxacillin er virksomt over for grampositive bakterier såsom Streptococcus agalactiae, stafylokokker samt Actinomyces pyogenes og giver baktericid effekt i yveret i op til 3 uger. SPC
OrbeSealer® vet.
Intramammær suspension
Til kvæg
OrbeSealer® vet. er en antibiotikafri intern patteforsegling til forebyggelse af nye infektioner i og efter goldperioden. Produktet anvendes hos køer, som kan forventes at være fri for subklinisk mastitis ved goldningen.
OrbeSealer® vet. består af bismuthsubnitrat i en tandpastalignende formulering. SPC
Oxytobel® inj.  
Injektionsvæske
Til kvæg, svin, hest, får, ged, hund, kat
Obstetrisk anvendelse: stimulation af sammentrækninger i livmoderen for at lette fødsel ved en fuldt udvidet livmoderhals, fremme involution af livmoderen efter fødslen, hjælpe til kontrol af blødning efter fødsel.
Fremmer mælketilløb i tilfælde af agalakti.
SPC
Pancrex-Vet. Pancrex-Vet. er et kosttilskud til hunde og katte. Det indeholder de naturlige enzymer amylase, lipase og frie proteaser udvundet fra svinepankreas.Disse enzymer sørger for nedbrydning af kulhydrater, fedtstoffer og proteiner - og dermed effektiv og fuldstændig fordøjelse af det optagede foder. Pancrex-Vet. anvendes til dyr med malabsorption pga. utilstrækkelig egensyntese af pankreasenzymer.
Pancrex-Vet. bestilles hos PharmaService I/S, Løgstør.
Tlf. 98 67 36 55
Fax 98 67 36 98
Pathozone® vet. cefoperazon
Intramammær emulsion
Til kvæg
Cefoperazon er et semisyntetisk fremstillet 3. ge­nerations cefalosporin med baktericid virkning over for aerobe og anaerobe gram­positive og gram­negative bakterier. SPC
Poulvac® E coli
Poulvac® IB QX  
Lyofilisat til suspension, vaccine
Til kyllinger
Aktiv immunisering af kyllinger for at reducere de respiratoriske symptomer på infektiøs bronchitis, forårsaget af QX-lignende stammevarianter af infektiøs bronchitis-virus. SPC
Poulvac® TRT  
Pulver til opløsning til ocunasal anv., vaccine
Til slagtekalkuner
Svækket kalkun rhinotracheitis virus. Der er ved eksponering påvist immunitet 3 uger efter vaccination og den har vist sig at holde i 14 uger. SPC
PropoVet MD® propofol
Injektionsvæske
Til hunde og katte
Propofol er et kortvirkende anæstetikum karakteriseret ved en hurtigt indsættende virkning, kortvarig anæstesi og hurtig opvågning. Indikationer: Til kortvarige indgreb, som varer op til ca. 5 minutter. Til induktion af generel anæstesi, hvor opretholdelse foranstaltes af inhalationsanæstetika. Til induktion og vedligeholdelse af generel anæstesi ved indgift af gradvist stigende doser af præparatet til effekt i op til ca. en halv time (30 minutter). SPC
Quadrisol® vedaprofen
Oral gel
Til heste
NSAID til smertelindring og reduktion af inflammation ved muskuloskeletale lidelser og traumer. SPC
Relmont® vet. progesteron
Vaginalt indlæg
Til kvæg
 
Relmont® er et T-formet vaginalindlæg bestående af en progesteronimprægneret silicone-elastomermembran formet over et inert nylonrør. Indlægget frigør med en kontrolleret hastighed progesteron, som passerer gennem vaginalslimhinden til blodbanen. SPC
Rimadyl Bovis® vet. carprofen
Injektionsvæske
Til kvæg
Carprofen er et non-steroidt antiinflammatorisk stof (NSAID) tilhørende 2-arylpropionsyre gruppen. Carprofen er et potent antiinflammatorisk stof med analgetisk og antipyretisk virkning. SPC
Rimadyl® vet. carprofen
Tyggetabletter
Til hunde
Carprofen er et non-steroidt antiinflammatorisk stof, som hæmmer enzymerne COX I og II i prostaglandin-syntesen. Dog er hæmningen ringe i forhold til carprofens potente antiinflammatoriske og analgetiske virkning, hvilket måske kan forklare den gode gastrointestinale og renale tolerance. SPC
Sevoflo® sevofluran
Væske til inhalationsdamp
Til hunde
Sevofluran er et inhalations-anæstesimiddel med en mild lugt til induktion og vedligeholdelse af
generel anæstesi. SPC
Sileo® dexmedetomidin
Mundhulegel
Til hunde
Til dæmpning af akut angst og frygt fremkaldt af lyde.

Dexmedetomidin er en selektiv alpha-2 adrenoceptor-agonist, som binder til alpha-2 receptorer i hjernens locus ceruleus og hæmmer frigivelsen af noradrenalin fra de presynaptiske nerveceller, hvilket vil resultere i en blokering af forskrækkelsesrefleksen og dermed virker beroligende. SPC
Stronghold® selamectin  
Spot-on opløsning
Til hunde og katte
Antiparasitært middel med effekt over for en lang række endo- og ectopatasitter hos hund og kat. SPC
Suvaxyn® CIRCO+MH RTU
Injektionsvæske, vaccine
Til Svin
Til aktiv immunisering af svin i alderen 3 uger og opefter mod Mycoplasma hyopneumoniae for at
reducere lungelæsioner forårsaget af infektion med M. hyopneumoniae. SPC
Suvaxyn® M HYO  
Injektionsvæske, vaccine
Til svin
1 dosis (2 ml) intramuskulært på halsen. Revaccination 2 til 3 uger senere.Indkøbte grise kan vaccineres ved ankomsten, 1 dosis og revaccination 2 til 3 uger senere, dog anbefales, at første vaccination om muligt gives inden indsættelsen. SPC
Suvaxyn® M Hyo Parasuis  
Injektionsvæske, vaccine
Til svin
Til aktiv immunisering af svin for at reducere læsioner i lungevæv forårsaget af Mycoplasma hyopneumoniae og for at reducere læsioner og kliniske symptomer forårsaget af Haemophilus parasuis serotype 4 og 5 SPC
Suvaxyn® MHYO-MONO  
Injektionsvæske, vaccine
Til svin
Til aktiv immunisering af svin, der er minimum 7 dage gamle, for at reducere læsioner i lungevæv forårsaget af Mycoplasma hyopneumoniae.Immuniteten indtræder 2 uger efter vaccination og varer i 6 måneder. SPC
Suvaxyn® PVC  
Injektionsvæske, vaccine
Til svin
Chimeriskt circovirus vaccine fra 3 ugers alder SPC
Synulox® vet.
Tabletter
Til ikke-drøvtyggende kalve
Kombinationen af amoxicillin og clavulansyre udviser god aktivitet over for såvel grampositive som gram­negative bakterier. SPC
Synulox® vet.
Pulver til oral suspension
Til hunde og katte
Kombinationen af amoxicillin og clavulansyre udviser god aktivitet over for såvel grampositive som gram­negative bakterier. SPC
Synulox® vet.
Tabletter
Til hunde og katte
Kombinationen af amoxicillin og clavulansyre udviser god aktivitet over for såvel grampositive som gram­negative bakterier. SPC
Systamex® Maxi vet.
Intrarumenalt indlæg
Til kvæg
Det aktive indholdsstof er oxfendazol, der er et anthelmintikum i benzimidazol-gruppen. Oxfendazol har bredspektret effekt mod mature og im­ma­ture stadier af gastro-intestinale og pulmonale nematoder.
Efter indgift korroderer den centrale metalstang i et sådant tempo, at der frigives en tablet af oxfendazol efter ca. 3 uger, og herefter hver 3. uge - i alt 5 gange.
Hver bolus indeholder 5 tabletter à 1.250 mg svarende til 6,25 g oxfendazol. SPC
Systamex® vet.
Intrarumenalt indlæg
Til kvæg
Det aktive indholdsstof er oxfendazol, der er et anthelmintikum i benzimidazol-gruppen. Oxfendazol har bredspektret effekt mod mature og im­ma­ture stadier af gastro-intestinale og pulmonale nematoder.
Efter indgift korroderer den centrale metalstang i et sådant tempo, at der frigives en tablet af oxfendazol efter ca. 3 uger, og herefter hver 3. uge - i alt 5 gange.
Hver bolus indeholder 5 tabletter à 750 mg svarende til 3,75 g oxfendazol. SPC
Terramycin® vet. oxytetracyclin
Pulver til oral opløsning
Til kvæg, svin, hunde, katte, pelsdyr og fjerkræ
Oxytetracyclin er et bredspektret antibiotikum, som ved at gribe ind i bakteriecellernes proteinsyntese udøver en bakteriostatisk effekt på de fleste grampositive og gramnegative bakterier samt på rickettsier, spirochaeter, mycoplasma og chlamydia. SPC
Terramycin® vet. oxytetracyclin
Uteritorier
Til kvæg, svin og heste
Oxytetracyclin er et bredspektret antibiotikum, som ved at gribe ind i bakteriecellernes proteinsyntese udøver en bakteriostatisk effekt på de fleste grampositive og gramnegative bakterier samt på rickettsier, spirochaeter, mycoplasma og chlamydia. SPC
Toxicol® vet.  
Vaccine
Til svin
Vaccinen inducerer aktiv immunitet mod Cl. perfringens b-toksin og e-toksin, som giver anledning til nekrotiserende enteritis ("tarmbrand") hos neonatale grise. 
Vaccinen inducerer tillige aktiv immunitet mod de E. coli  typer, som hyppigst giver anledning til diarré hos neonatale grise. 
Ved vaccination af drægtige dyr opnås passiv immunitet hos afkommet i de første uger efter fødslen ved overførsel af antistoffer via kolostrum. SPC
Trocoxil® mavacoxib
Tyggetabletter
Til hunde
 
Trocoxil®er et NSAID af coxib-typen. Mavacoxib udviser en forlænget plasmahalveringstid på gennemsnitligt 39 dage. (I sjældne tilfælde (<5%) kan ses en halveringstid på mere end 80 dage).
Første og anden dosis gives med 2 ugers mellemrum - herefter doseres én gang om måneden! SPC
Valbazen® vet. albendazol
Oral opløsning
Til kvæg og får
Albendazol er et bred­spektret an­thelmin­tikum tilhørende benzimidazolgruppen. Albendazol virker mod rundorm i mavetarmka­nalen, lungeorm, bænde­lorm og leverikter, og har vermicid, larvicid samt ovicid effekt. SPC
Verminator® flubendazol
Oral emulsion
Til svin og fjerkræ
Flubendazol er et benzimidazol anthelmintikum, som stort set ikke optages systemisk. Virkningen udspiller sig i fordøjelseskanalen. Flubendazol er indiceret til behandling af helminthiasis hos høns/kyllinger samt til behandling af infektioner forårsaget af voksenstadier og indvoldsormesstadier af Ascaris suum hos smågrise, slagtesvin og drægtige søer. SPC
Versican® DHPPI/L4
Vaccine
Til hunde
Til aktiv immunisering af hunde fra 6-ugers alderen.

- forebygger mortalitet samt de kliniske symptomer forårsaget af hundesygevirus
- forebygger mortalitet samt de kliniske symptomer forårsaget af hundeadenovirus type 1
- forebygger kliniske symptomer og begrænse virusudskillelse forårsaget af hundeadenovirus type 2
- forebygger kliniske symptomer, leukopeni og virusudskillelse forårsaget af hundeparvovirus
- forebygger kliniske symptomer (næse- og øjenudflåd) og begrænse virusudskillelse forårsaget af hundeparainfluenzavirus
- forebygger kliniske symptomer, infektion og udskillelse i urinen forårsaget af L.
- forebygger kliniske symptomer og udskillelse i urinen og reducere infektion forårsaget af L.
- forebygger kliniske symptomer og reducere infektion og udskillelse i urinen forårsaget af L. SPC
Versican® PLUS L4
Vaccine
Til hunde
Til aktiv immunisering af hunde fra 6-ugers alderen.

- forebygger kliniske symptomer, infektion og udskillelse i urinen forårsaget af L.
- forebygger kliniske symptomer og udskillelse i urinen og reducere infektion forårsaget af L.
- forebygger kliniske symptomer og reducere infektion og udskillelse i urinen forårsaget af L. SPC
Vetergesic® vet. buprenorphin
Injektionsvæske
Til hunde og katte
Buprenorphin er et potent, langtidsvirkende analgetikum, der virker på opioidreceptorer i centralnervesystemet. Buprenorphin kan potensere effekten af midler, som påvirker centralnervesystemet, men har kun begrænset sedativ effekt i sig selv.
Indikationerne er postoperativ analgesi til hund og kat samt potensering af de sedative effekter af midler, som påvirker hundens centralnervesystem. SPC