Hund

Hund

Produktnavn Produktinformation
Antirobe® vet. clindamycin
Hårde kapsler
Til hunde og katte
Clindamycin har effekt over for anaerobe grampositive og gramnegative bakterier, aerobe grampositive bakterier samt mycoplasmer. SPC
Antisedan® vet. atipamezol
Injektionsvæske
Til hunde og katte
Atipamezol er en potent og selektiv α2-receptor antagonist. Den kan hermed eliminere virkningerne af α2-receptor agonister som f.eks. dexmedetomidin. Dette bevirker, at dyr sederede med dexmedetomidin hurtigt genvinder bevidstheden samt genvinder normal hjerte- og åndedrætsfunktion. SPC
Apoquel® Oclacitinib
Tabletter
Til hund
Apoquel® er klassificeret som en Janus Kinase (JAK) inhibitor til behandling af kløe ved allergisk dermatitis og til behandling af kliniske manifestationer med atopisk dermatitis. SPC
Banminth® vet. pyrantel
Oral pasta
Til hunde og ræve
Pyrantel er et peroralt anthelmintikum. Stoffet er tungt opløseligt, hvorfor absorption kun foregår i ringe udstrækning. SPC
Cerenia® maropitant
Injektionsvæske
Til hund
Maropitant er en neurokinin 1 (NK1) receptor-antagonist, som virker ved at hæmme bindingen af substans P i brækcenteret. Derved blokeres der effektivt for både centrale og perifere stimuli til opkastning.
Cerenia® injektionsvæske er indiceret til forebyggelse og behandling af generel emesis. SPC
Cerenia® maropitant
Tabletter
Til hund
Maropitant er en neurokinin 1 (NK1) receptor-antagonist, som virker ved at hæmme bindingen af substans P i brækcenteret. Derved blokeres der effektivt for både centrale og perifere stimuli til opkastning.
Cerenia® tabletter er indiceret til forebyggelse og behandling af både generel emesis og køresyge. SPC
Clamoxyl® Prolongatum vet.
Injektionsvæske
Til kvæg, svin, får, hunde og katte
Amoxicillin er et bredspektret, semisyntetisk penicillinderivat (aminopenicillin), der udøver en baktericid effekt over for mange såvel grampositive som gramnegative bakterier. SPC
Clamoxyl® vet. amoxicillin
Injektionsvæske
Til kvæg, svin, får, hunde og katte
Amoxicillin er et bredspektret, semisyntetisk penicillinderivat (aminopenicillin), der udøver en baktericid effekt over for mange såvel grampositive som gramnegative bakterier. SPC
Clamoxyl® vet. amoxicillin
Tabletter
Til hunde og katte
Amoxicillin er et bredspektret, semisyntetisk penicillinderivat (aminopenicillin), der udøver en baktericid effekt over for mange såvel grampositive som gramnegative bakterier. SPC
Convenia® cefovecin
Pulver til injektionsvæske
Til hunde og katte
Cefovecin adskiller sig fra andre cephalosporiner ved sine enestående farmakokinetiske egenskaber - herunder ekstremt lang halveringstid hos både hunde og katte. Den antibiotiske effekt af en enkelt injektion varer i op til 14 dage. SPC
Depo-Medrol® vet. methylprednisolon
Injektionsvæske
Til hunde og katte
Depo-Medrol® vet. er et langtidsvirkende glukocorticoid til injektion til hund og kat. Methylprednisolon er mere er mere potent end prednisolon og virker i 3-4 uger efter administration. SPC
Dexdomitor® dexmedetomidin
Injektionsvæske
Til hunde og katte
Dexmedetomidin frembringer sedation og analgesi. Stoffet er en potent og selektiv α2-receptor agonist, som virker ved at hæmme frigivelsen af noradrenalin fra noradrenerge neuroner.
I forhold til forgængeren Domitor® vet. medetomidin har man fjernet det inaktive venstredrejede isomer (levo-medetomidin) og hermed fået et renere produkt uden ekstra metabolisk byrde fra "venstresiden" - og med samme effekt. SPC
IsoFlo® vet. isofluran
Væske til inhalationsdamp
Til heste, hunde, katte, prydfugle, krybdyr og små kæledyr (ikke kaniner)
 
Inhalationsmiddel til universel anæstesi. SPC
Lincocin® vet. lincomycin
Injektionsvæske
Til svin, hunde og katte

Smalspektret antibiotikum med effekt over for grampositive bakterier og mycoplasmer samt et bredt spektrum af anaerobe bakterier. SPC

Medrol® vet. methylprednisolon
Tabletter
Til hunde og katte
Syntetisk glukokortikoid med ca. 5 gange så stor antiinflammatorisk aktivitet som hydrokortison og 1,25 gange så stor som prednisolon. Methylprednisolon har minimal mineralokortokoid effekt og dermed minimal effekt på diuresen. SPC
Oxytobel® inj.  
Injektionsvæske
Til kvæg, svin, hest, får, ged, hund, kat
Obstetrisk anvendelse: stimulation af sammentrækninger i livmoderen for at lette fødsel ved en fuldt udvidet livmoderhals, fremme involution af livmoderen efter fødslen, hjælpe til kontrol af blødning efter fødsel.
Fremmer mælketilløb i tilfælde af agalakti.
SPC
Pancrex-Vet. Pancrex-Vet. er et kosttilskud til hunde og katte. Det indeholder de naturlige enzymer amylase, lipase og frie proteaser udvundet fra svinepankreas.Disse enzymer sørger for nedbrydning af kulhydrater, fedtstoffer og proteiner - og dermed effektiv og fuldstændig fordøjelse af det optagede foder. Pancrex-Vet. anvendes til dyr med malabsorption pga. utilstrækkelig egensyntese af pankreasenzymer.
Pancrex-Vet. bestilles hos PharmaService I/S, Løgstør.
Tlf. 98 67 36 55
Fax 98 67 36 98
PropoVet MD® propofol
Injektionsvæske
Til hunde og katte
Propofol er et kortvirkende anæstetikum karakteriseret ved en hurtigt indsættende virkning, kortvarig anæstesi og hurtig opvågning. Indikationer: Til kortvarige indgreb, som varer op til ca. 5 minutter. Til induktion af generel anæstesi, hvor opretholdelse foranstaltes af inhalationsanæstetika. Til induktion og vedligeholdelse af generel anæstesi ved indgift af gradvist stigende doser af præparatet til effekt i op til ca. en halv time (30 minutter). SPC
Rimadyl® vet. carprofen
Tyggetabletter
Til hunde
Carprofen er et non-steroidt antiinflammatorisk stof, som hæmmer enzymerne COX I og II i prostaglandin-syntesen. Dog er hæmningen ringe i forhold til carprofens potente antiinflammatoriske og analgetiske virkning, hvilket måske kan forklare den gode gastrointestinale og renale tolerance. SPC
Sevoflo® sevofluran
Væske til inhalationsdamp
Til hunde
Sevofluran er et inhalations-anæstesimiddel med en mild lugt til induktion og vedligeholdelse af
generel anæstesi. SPC
Sileo® dexmedetomidin
Mundhulegel
Til hunde
Til dæmpning af akut angst og frygt fremkaldt af lyde.

Dexmedetomidin er en selektiv alpha-2 adrenoceptor-agonist, som binder til alpha-2 receptorer i hjernens locus ceruleus og hæmmer frigivelsen af noradrenalin fra de presynaptiske nerveceller, hvilket vil resultere i en blokering af forskrækkelsesrefleksen og dermed virker beroligende. SPC
Stronghold® selamectin  
Spot-on opløsning
Til hunde og katte
Antiparasitært middel med effekt over for en lang række endo- og ectopatasitter hos hund og kat. SPC
Synulox® vet.
Pulver til oral suspension
Til hunde og katte
Kombinationen af amoxicillin og clavulansyre udviser god aktivitet over for såvel grampositive som gram­negative bakterier. SPC
Synulox® vet.
Tabletter
Til hunde og katte
Kombinationen af amoxicillin og clavulansyre udviser god aktivitet over for såvel grampositive som gram­negative bakterier. SPC
Terramycin® vet. oxytetracyclin
Pulver til oral opløsning
Til kvæg, svin, hunde, katte, pelsdyr og fjerkræ
Oxytetracyclin er et bredspektret antibiotikum, som ved at gribe ind i bakteriecellernes proteinsyntese udøver en bakteriostatisk effekt på de fleste grampositive og gramnegative bakterier samt på rickettsier, spirochaeter, mycoplasma og chlamydia. SPC
Trocoxil® mavacoxib
Tyggetabletter
Til hunde
 
Trocoxil®er et NSAID af coxib-typen. Mavacoxib udviser en forlænget plasmahalveringstid på gennemsnitligt 39 dage. (I sjældne tilfælde (<5%) kan ses en halveringstid på mere end 80 dage).
Første og anden dosis gives med 2 ugers mellemrum - herefter doseres én gang om måneden! SPC
Versican® DHPPI/L4
Vaccine
Til hunde
Til aktiv immunisering af hunde fra 6-ugers alderen.

- forebygger mortalitet samt de kliniske symptomer forårsaget af hundesygevirus
- forebygger mortalitet samt de kliniske symptomer forårsaget af hundeadenovirus type 1
- forebygger kliniske symptomer og begrænse virusudskillelse forårsaget af hundeadenovirus type 2
- forebygger kliniske symptomer, leukopeni og virusudskillelse forårsaget af hundeparvovirus
- forebygger kliniske symptomer (næse- og øjenudflåd) og begrænse virusudskillelse forårsaget af hundeparainfluenzavirus
- forebygger kliniske symptomer, infektion og udskillelse i urinen forårsaget af L.
- forebygger kliniske symptomer og udskillelse i urinen og reducere infektion forårsaget af L.
- forebygger kliniske symptomer og reducere infektion og udskillelse i urinen forårsaget af L. SPC
Versican® PLUS L4
Vaccine
Til hunde
Til aktiv immunisering af hunde fra 6-ugers alderen.

- forebygger kliniske symptomer, infektion og udskillelse i urinen forårsaget af L.
- forebygger kliniske symptomer og udskillelse i urinen og reducere infektion forårsaget af L.
- forebygger kliniske symptomer og reducere infektion og udskillelse i urinen forårsaget af L. SPC
Vetergesic® vet. buprenorphin
Injektionsvæske
Til hunde og katte
Buprenorphin er et potent, langtidsvirkende analgetikum, der virker på opioidreceptorer i centralnervesystemet. Buprenorphin kan potensere effekten af midler, som påvirker centralnervesystemet, men har kun begrænset sedativ effekt i sig selv.
Indikationerne er postoperativ analgesi til hund og kat samt potensering af de sedative effekter af midler, som påvirker hundens centralnervesystem. SPC